-001-

กรมหลวงชุมพร

นาวี
สีน้ำมัน   ขนาด 60 x 90 ซม.