-002-

รัชกาลที่ 5+สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ+พระโอรส

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน
ขนาด 190 x 130 ซม.