-007-

น้ำตก

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน
  ขนาด 60 x 45 ซม.