-009-

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   ขนาด 80 x 110 ซม.