010-สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
-010-

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

มนตรี   ภู่หลง
สีน้ำมัน   ขนาด 120 x 160 ซม.