012-พระนเรศวร:ศูนย์พระธนบุรี
-012-

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน
ขนาด 125 x 180 ซม.