021-พระพุทธรูป ปางห้ามญาติ ศิลปะสมัยอยุธยา
-021-

พระพุทธรูป ปางห้ามญาติ ศิลปะสมัยอยุธยา

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   
ขนาด 70 x 90 ซม.