024-รัชกาลที่3:ศูนย์พระธนบุรี
-024-

รัชกาลที่ 3

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน
ขนาด 125 x 180 ซม.