รัชกาลที่ 5:ศูนย์พระธนบุรี
-028-

รัชกาลที่ 5
ภาพต้นแบบ ปี2525

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน
ขนาด 65 x 85 ซม.