-029-

รัชกาลที่ 5

นาวี
สีชอร์ค   ขนาด 50 x 60 ซม.