-036-

รัชกาลที่ 5

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน
ขนาด 125 x 180 ซม.