-046-

รัชกาลที่ 9

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   ขนาด 40 x 50 ซม.