-047-

รัชกาลที่ 9

มนตรี   ภู่หลง
สีน้ำมัน   ขนาด 60 x 80 ซม.