-048-

รัชกาลที่ 9

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน
ขนาด 125 x 180 ซม.