-049-

รัชกาลที่ 9

มนตรี   ภู่หลง
สีน้ำมัน   ขนาด 140 x 220 ซม.