-053-

บ้านริมคลอง

Sunanont
สีน้ำมัน   ขนาด 55 x 75 ซม.