-055-

บ้านชนบท

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   ขนาด 60 x 40 ซม.