-056-

บ้านชนบท

มนตรี   ภู่หลง
สีน้ำมัน   ขนาด 70 x 45 ซม.