-058-

สมเด็จโต วัดระฆัง

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   
ขนาด 110 x 150 ซม.