-062-

หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

ประทีป
สีฝุ่น   75 x 110 ซม.