-065-

หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   ขนาด 110 x 150 ซม.