-066-

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

ประทีป
สีฝุ่น   ขนาด 55 x 75 ซม.