-068-

หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

เชิดศักดิ์   อรรถวิวัฒน์
สีน้ำมัน   ขนาด 70 x 90 ซม.