-074-

น้ำตกที่ชะะอำ

สิงห์น้อย   ฟูสวัสดิ์สถาพร
สีน้ำมัน   ขนาด 80 x 60 ซม.