-076-

เขาปู่-เขาย่า 2

สิงห์น้อย   ฟูสวัสดิ์สถาพร
สีน้ำมัน   
ขนาด 70 x 50 ซม.