-081-

ดอกบัว

สังฆะ   ชุ่มธรรม
สีน้ำ   ขนาด 75 x 55 ซม.