-084-

รัชกาลที่ 7

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   
ขนาด 130 x 180 ซม.