-086-

รัชกาลที่ 8

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   
ขนาด 125 x 180 ซม.