-090-

ทะเล

พชร   ฤกษ์วรัญญู
สีน้ำ   ขนาด 70 x 30 ซม.