-091-

วัด

พชร   ฤกษ์วรัญญู
สีน้ำ   ขนาด 40 x 60 ซม.