-093-

พระที่นั่งวิมานเมฆ

พชร   ฤกษ์วรัญญู
สีน้ำมัน   ขนาด 90 x 70 ซม.