-097-

แจกันกล้วยไม้

สิงห์น้อย   ฟูสวัสดิ์สถาพร
สีน้ำ   ขนาด 40 x 60 ซม.