-098-

กล้วยไม้บนต้นไม้

สิงห์น้อย   ฟูสวัสดิ์สถาพร
สีน้ำมัน   
ขนาด 50 x 70 ซม.