-099-

เรือที่ตะกั่วป่า

สิงห์น้อย   ฟูสวัสดิ์สถาพร
สีน้ำมัน   
ขนาด 50 x 70 ซม.