-100-

ว่านหางจระเข้ ที่แม่สรอง

สิงห์น้อย   ฟูสวัสดิ์สถาพร
สีน้ำมัน   
ขนาด 50 x 70 ซม.