-101-

ปางมะผ้า ที่แม่ฮ่องสอน

สิงห์น้อย   ฟูสวัสดิ์สถาพร
สีน้ำมัน   ขนาด 180 x 90 ซม.