-143-

แจกันดอกไม้

Choosak
สีน้ำมัน   ขนาด 75 x 50 ซม.