-144-

ธารน้ำ ปี1972

ลาวัลย์   อุปอินทร์
สีน้ำมัน   
ขนาด 65 x 55 ซม.