-145-

ชาวบ้านจับปลา ปี1975

Chalaw
สีน้ำมัน   
ขนาด 90 x 60 ซม.