-146-

บ้านริมคลอง

Dara
สีน้ำมัน   ขนาด 90 x 60 ซม.