-151-

บ้านชาวดอย

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   ขนาด 120 x 80 ซม.