-161-

ธารน้ำ

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   
ขนาด 120 x 80 ซม.