-165-

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อยุธยา

ตุลย์  ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   
ขนาด 90 x 120 ซม.