-167-

หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีฝุ่น   90 x 120 ซม.