-198-

อัมพวา 3

Wattana  Poolcharoen
Acrylic
40 x 50 ซม.