-199-

อัมพวา 3

Wattana  Poolcharoen
Acrylic
60 x 60 ซม.