237-พระพักตร์
-237-

พระพักตร์

สมพงษ์ (น้อย)
สีน้ำมัน พ่นทราย  
ขนาด 50 x 70 ซม.