เนื้อดิน   บูชาองค์ละ 499 บาท

เหรียญเสมา  เนื้อนิกเกิล

บูชาเหรียญละ 499 บาท

เนื้อชิน   บูชาเหรียญละ 899 บาท
พระ 25 พุทธศตวรรษ
พระเครื่องทรงคุณค่าฉลองกึ่งพุทธกาล ปี 2500