289-พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยกำแพงเพชร
-289-

พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยกำแพงเพชร

ตุลย์   ภู่คุ้ม
สีน้ำมัน   
ขนาด 70 x 90 ซม.