353-พระพุทธรูป 3 มิติ
-353-

พระพุทธรูป 3 มิติ

สมพงษ์   หงษ์จันทร์
สีน้ำมัน   
ขนาด 70 x 90 ซม.